Jaargroep 1e jaar

Handjes-hart-aarde

 

In het eerste jaar biedt Sandipa in vijf weekenden thema’s aan waarin een aantal stadia van het innerlijke kind en de plek van de volwassene, in het hier en nu, aan bod komen.

We starten met een ’natuurlijk kind weekend’
Hier krijgt jouw kind de kans om alle verdrongen gevoelens van vroeger helemaal uit te leven en zijn/ haar verloren kracht weer terug te claimen. Zo kun je je essentie weer ervaren. Thuiskomen in jezelf.

Overgedragen boodschappen
In dit weekend kom je in aanraking met de normen en waarden van je ouders en omgeving en de invloed hiervan op je dagelijks leven.

Ademweekend
In dit weekend ga je in een verbonden ademhaling je lichaam, je blokkades, je levensenergie ervaren, en je leert te laten gebeuren wat nodig is.
Kracht en levensenergie
Je gaat de kracht en wijsheid van je volwassene meer aanspreken. In dialoog met je innerlijk kind ontdek je de kwetsuren, verlangens en behoeften. Je kunt veel leren van je innerlijk kind en vind de kracht om de onafgemaakte bewegingen te maken.

Meditatie en integratie
Meditatie is een middel om direct in contact te leren staan met je essentie, je ware zelf en te leren integreren wat je hebt ervaren en hebt geleerd. Je wordt uitgenodigd om jezelf te laten zien.

Tijd
De weekenden beginnen vrijdags om 19.00 uur en eindigen zondags rond 15.30 uur.

Waar
De weekenden vinden plaats in het land van Yemaya, te Bellingwolde, een prachtige plek waar je welkom wordt geheten. www.landvanyemaya.nl