Aanbod

Stenen-op-ronde-steen

Klik op ‘aanbod’ in het menu bovenaan om te kunnen lezen wat Praktijk Verbinding te bieden heeft.
In hetgeen ik te bieden heb zit doorgaans een verbinding met het holistische.
Dat betekent dat ik werk vanuit het idee dat heling verdiept kan worden door verschillende invalshoeken/werkvormen aan te bieden, zodat er een geheel in het proces kan plaatsvinden.

Als je contact met mij hebt gezocht, kan er een kennismakingsgesprek gepland worden van ongeveer 20-30 minuten; in dit gesprek gaat het vooral om te ervaren of er over en weer een klik is, we verkennen of de hulpvraag “helder” genoeg is. Als er een klik is, gaan we de eerste 2-3 sessies gebruiken als een intake periode; dit gaat over lichaamsbewustzijn en de context van het verhaal van het lichaam. We ‘zeven’ als ware met een grove zeef naar wat je lichaam je verteld, waar het mee te maken heeft (context) en wat er dient te gebeuren. Daar besteden we vervolgens een aantal gewenste sessies voor. Voor de 1e sessie vul je zelf een inhoudelijke intake-formulier in, net als een behandelovereenkomst. Na een aantal afgesproken sessies zal er een tussenevaluatie zijn, om te bespreken waar je bent in je hulpvraag en hoe verder of naar een afronding te werken. Er vindt altijd een afrondende sessie om het traject en het contact met elkaar gezond af te ronden.