Relatietherapie

Wortels-relatie

In de relatiesessies ga je, samen met je partner, onderzoeken waar je in het contact met elkaar tegenaan loopt. Waar je elkaar mogelijk hebt verloren en hoe je elkaar weer kunt ontmoeten.

Wil je je weer meer verbonden voelen met je partner, dan is het belangrijk om te ervaren hoe je verbinding kunt maken met jezelf. Vanuit de verbinding met jezelf kun je (her)ontdekken waar je behoeften liggen en kun je leren om deze te communiceren met je partner. Ook kun je erachter komen hoe en vanuit welke hechtingsstijl jij relateert met de ander. Uitgangspunt hierin is dat wij ons allen veilig willen hechten. Door bewust te worden welke kwetsuren je hebt opgelopen in de hechting met je moeder en vader, leer je ervaren dat je nu wel de mogelijkheid hebt om in veiligheid je behoeften en ook je grenzen aan te geven.

In dit traject ga je, samen met je partner, op reis naar je eigen waarheid en krijg je handvatten aangereikt om te leren luisteren, kijken en voelen wat je zelf te zeggen hebt en wat de ander te zeggen heeft. Zonder oordeel, zonder goed of fout.

Veel voorkomende thema’s binnen relaties zijn:
– je gehoord en gezien willen voelen
– gelijkwaardigheid binnen de relatie
– afstand en nabijheid oftewel symbiose en autonomie
– intimiteit en seksualiteit
– ruimte geven en nemen oftewel grenzen
– afhankelijk en onafhankelijk zijn
– herkennen en verwerken van hechtingspijn