Zelfvertrouwen trainingen

Blij-kind

 

Zelfvertrouwen = Blij zijn zoals je bent.

In de zelfvertrouwentrainingen of individuele begeleiding staat het vinden van jezelf
en jezelf goed vinden zoals je bent, centraal.

Kinderen worden op een speelse en veilige manier aangesproken op hun emoties, hun gedachten en hun gedrag. Ze horen, zien en voelen andere kinderen/jongeren met hun verdriet, boosheid, blijdschap enz. Hierdoor ontdekken kinderen dat ze niet alleen zijn hierin en dat er ook andere manieren zijn om te reageren op allerlei situaties. Eigen wijsheid en kwaliteiten van kinderen worden in de trainingen aangesproken en aangemoedigd. Hierdoor kan een kind een positief zelfbeeld ontwikkelen. Vanuit deze basis kan er zelfvertrouwen ontstaan.

Kinderen ervaren en ontdekken wat ze kunnen doen om zich meer geaccepteerd te voelen en vrijer in zichzelf te zijn.

De training/individuele begeleiding is geschikt voor kinderen die:
boos en/of verdrietig/ angstig/onrustig gedrag vertonen
verlegen en teruggetrokken zijn
zich niet goed durven uiten of zichzelf niet durven laten zien
moeite hebben met omgang met leeftijdsgenootjes
moeite hebben met ruimte innemen
hun eigen grenzen en die van de ander niet kennen

Dit uit zich bijvoorbeeld in:
angst om vragen te stellen
oogcontact ontwijken, zacht praten
weinig initiatieven nemen, weinig assertief zijn
over grenzen gaan
en verder allerlei signalen, waar jij, als ouder(s) zorgen over hebt
er zijn ook kinderen die zichzelf gewoon beter willen leren kennen en daarom komen.

In de basistraining gaat de aandacht van de begeleiding uit naar veiligheid en vertrouwen.
Binnen deze voorwaarden maken kinderen kennis met:
spanning en ontspanning
hun plek
op zichzelf vertrouwen
gevoelens
stevigheid
ontladen
beweging en stilte

In de vervolgtraining  kunnen kinderen vanuit veiligheid en vertrouwen meer openstaan voor hun hulpvraag,
er kan specifieker en dieper aandacht besteed worden aan bijvoorbeeld:
eigenheid zoeken
grenzen aangeven, nee zeggen
jezelf profileren, een eigen mening mogen hebben
samenwerken, zorgen voor jezelf en de ander
(oog-)contact maken

In de zelfvertrouwen training wordt gebruik gemaakt van:
spel
beweging
tekeningen
knutselen
verbeelding
kindermeditaties
verwoorden van eigen ervaringen